Pzt-Cm: 09:00 - 17:00, Ctesi: 10:00 - 16:00
Görmeyenleri özgür kılan teknolojiler

Braille Teknik

Vizyonumuz
Kurulduğu günden beri Türkiye’de Görme Engellilerin eğitime, bilgiye ve başarıya erişimindeki ağır engelleri ortadan kaldırıp engelliliği giderici teknolojiler ve sistemler sektöründe dünyanın en iyi ilk altı firmasından birisi olmaktır.

Misyonumuz
Görme engeli olan insanların engelleri kaynaklı olumsuz etkileri azaltan ya da ortadan kaldıran yeni teknolojileri, ürünleri ve sistemleri Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerindeki görme engellilere sağlamak, kullanımını yaygınlaştırmak, kullanıcıların gelişmesi için eğitsel destek vermektir.

Kalite Politikamız
Kurumsal faaliyetlerinde müşterisiyle, tedarikçisiyle, işvereniyle ve çalışanlarıyla bütün tarafların yararını gözeterek, yasa, yönetmelik ve standartlara bağlı, rekabeti esas alarak görme engellilik kaynaklı engellerin etkisini ve onların başka bireylere bağımlılığını azaltan eğitim, sosyal ve ekonomik hayatta başarılı kılmak için yeni teknolojik ürünler ve mekan tanıtıcı sistemleri sağlar ve geliştirir. AR-GE faaliyetlerinde sorunu yaşayan bireyler ve onları temsil eden kuruluşların talep ettiği çözümlere odaklanır.

Müşterilerimiz değerlerimizdir.
Müşterilerimiz için değer üretmek, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
Kalitede, hizmette, müşteri ve kurumsal ilişkilerimizde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider kalmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü grubumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve üreticiliğinden azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı oluşturmak, grubumuzun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak ayırmaktır.
Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek, çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak ayırmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, doğru çözümü bulmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.