Pzt-Cm: 09:00 - 17:00, Ctesi: 10:00 - 16:00

Görme engelli teknolojilerinde erişilebilirlik;İnsanlık tarihinin başlangıcı ile birlikte, hayatı kolaylaştıran rehber sistemlerin kullanımı da başlamıştır. Çevre koşulları değiştikçe ve hayat şartları zorlaştıkça, buna bağlı olarak rehber sistemler de gelişti. Bu gelişim sayesinde, tabelalar, bilgi panoları ve binalardaki diğer rehber sistemlerin önemi büyük ölçüde arttı.

Günümüzde bu rehber sistemler o kadar gelişti ve o kadar karmaşık bir hal aldı ki, adeta engelsiz insanlar için tasarlanır hale geldiler.

“Hiç kimse fiziksel bir özründen dolayı sosyal hayatta ayrımcılığa maruz kalmamalı”

Hemen hemen tüm dünyadaki anayasalarda bulunan bu madde, halkın bütün kesimlerine hitabeden rehber sistemlerin gereksinimini ve aciliyetini göstermektedir. Bu zamana kadar sadece engelilerin bir kısmı özel çözümler sunuldu. Örneğin, bedensel engelliler için binalarda rampa inşa edilmesi artık standart hale gelmiştir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde, engellilerin de sosyal yaşamda engelsizler gibi, aynı çevrede, aynı şartlarda erişebilmesini sağlayan toplumsal çözümler uygulanmaktadır. Bu uygulamalar hem engellilere hem de engelsizlere hitap eden sistemlerdir

Artık; gören, az gören, kör ya da bedensel engelli kısaca herkese hitap eden çözümler üretilmelidir. Örneğin, büyük puntolu sert kontrastlı ve piramit şeklinde harfler kullanarak, hem az görenlerin okuyabileceği, hem de görmeyenlerin dokunarak hissedebilecekleri bir tasarım elde edebiliriz. Plan ya da işaretleri de tekerlekli sandalye kullanıcılarının kolay erişebileceği şekilde konumlandırarak onların faydalanmasını da sağlayabiliriz.

Tabi ki bu sistem herhangi bir engeli olmayanların da kullanımına yönelik olmalıdır. Bu sayede maliyetler düşeceği gibi karmakarışık bir rehber sistemin de önüne geçilmiş olacaktır.

Engelliler İçin Erişilebilir Bir Çevre

Engelliler toplumun bir parçasıdır ve günümüzün gelişen teknolojisi sayesinde artık hayatın her aşamasında etkin rol oynamaktadırlar.
Dış çevre mevcut durumda yalnızca fiziksel bir engeli olmayan insanlar için erişilebilir görünse de, gerekli düzenlemelerle yaşadığımız çevreyi engelliler için de erişilebilir hale getirmek mümkündür. Braille Teknik, kurulduğu günden bugüne engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırmayı amaç edinmiş ve bu bağlamda hizmet vermektedir.
Bu alanda tüm dünyada yapılan çalışmaları ve gelişen teknolojiyi çok yakından takip eden Braille Teknik, dünya standartlarında hizmetlerine devam etmektedir.
Engelli vatandaşların günlük hayatlarını, kimsenin yardımına gerek duymaksızın, tek başlarına ve özgürce idame ettirebilmeleri için; sosyal çevrenin her yönüyle onlar için erişilebilir hale getirilmesi gerekir.